mata1.jpg ucim_matu.jpg


МАТЕМАТИКА

p12.jpg
p123s.jpg


КВАДРАТ ЈЕ ПРАВОУГАОНИК ЧИЈЕ СУ СВЕ ЧЕТИРИ СТРАНИЦЕ ЈЕДНАКЕ ПО ДУЖИНИ.
МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНАsat.jpgСваки часовник има малу и велику казаљку и бројчаник.

Мала казаљка показује сате, а велика минуте.

Бројчаник представљају бројеви од 1 до12.

Размак између два броја је обележен цртицама које представљају минуте.

У току једног часа велика казаљка направи цео круг, а мала казаљка се помери од једног до следећег броја.

1 ДАН ИМА 24 ЧАСА.

1 САТ ИМА 60 МИНУТА.1 СЕДМИЦА ИМА 7 ДАНА.

1 МЕСЕЦ ИМА 28 (29),30 ИЛИ 31 ДАН.

1 СЕДМИЦА ИМА 4 НЕДЕЉА.

1 ГОДИНА ИМА 365 (366) ДАНА, 12 МЕСЕЦИ.


 1. Одреди:


1 ч. +5 мин.= мин.

1 ч.+40 мин.= мин.

1 ч. – 10 мин.= _мин.

75 мин.=1 ч. + _мин.

90 мин.= 1 ч. +___мин. 1. Колико минута прође кад се велика казаљка помакне:

од 12 до 1? Прошло је 5 мин.

од 12 до 4?

од 12 до 6?

од 12 до 9?

од 11 до 7?

од 4 до 1?

3. Јован је био у школи од 14 ч до 18 ч. Колико је часова био у школи?
4. Стева је спавао од 21 ч до 7 ч. Колико је часова спавао?
5. Камион је кренуо у 22 ч, а стигао у 5 ч. Колико је часова путовао?
6. Мира је путовала 11 ч и стигла је у 8 ч. У колико часова је пошла на пут?
7. Воз је кренуо из Новог Сада у 7 ч 35 мин., а у Београд стигао у 8 ч 50 мин. Колико је минута трајала вожња?
8. Коста је пошао из школе у 12 ч 35 мин, а кући стигао у 13 ч 8 мин. Колико је времена путовао од школе до куће?ДЕЉЕЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ
cats.jpg cats1.jpg


cats2.jpg mnozenje.jpgЈЕДНАЧИНЕ СА НЕПОЗНАТИМ ЧИНИОЦЕМ,ДЕЉЕНИКОМ И ДЕЛИОЦЕМ

САДА ВЕЋ МОЖЕМО ДА ДЕЛИМО СА СВИМ ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕВИМА


 1. Треба сложити 49 књига на 7 полица. Колико ће књига бити на свакој полици?
 2. Фебруар има 28 дана. Колико је то седмица?
 3. Дељеник је број 21, а делилац 7. Израчунај количник!
 4. Који је број 7 пута мањи од броја 70?
 5. За једну седмицу породица попије 14 литара млека. Колико та породица попије дневно, ако сваки дан пије исту количину млека?
 6. Миша је за 7 дана прочитао 35 страна књиге. Колико је читао дневно?
 7. Бака има 63 године. Он је 7 пута старији од унуке Кристине. Колико година има Кристина?
 8. Треба сложити 36 књига на 6 полица. Колико ће књига бити на свакој полици?
 9. Од 48 јаја треба направити 6 истих торти. Колико јаја ће се потрошити за сваку торту?
 10. Дељеник је број 24, а делилац 6. Израчунај количник!
 11. Који је број 6 пута мањи од броја 18?
 12. А који је број за 6 мањи од 18?
 13. Мама има 30 година, а ћерка је 6 пута млађа од маме. Колико година има ћерка ?
 14. Немањин деда има 54 године. Он је 6 пута старији од Немање. Колико година има Немања?
 15. Колико седмица има у 35 дана?
 16. Каћа сваки дан чита по 6 страна књиге. За колико дана ће прочитати књигу која има 54 стране?
 17. Који је број 7 пута мањи од броја 63?
 18. Марко има 42 сличице, а то је 6 пута више него што има Урош. Колико сличица има Урош?
 19. Једна оловка кошта 6 динара, а књига је 7 пута скупља. Колико коштају књига и оловка заједно ?
 20. Свеска кошта 13 динара, а то је 7 пута мање од пернице. Колико кошта перница?
 21. Треба сложити 40 књига на 8 полица. Колико ће књига бити на свакој полици?
 22. Мина је осам оловака платила 48 динара. Колико кошта једна оловка?
 23. Дељеник је број 16, а делилац 8. Израчунај количник!
 24. Који је број 8 пута мањи од броја 80?
 25. На рекреативну наставу је стигло 24 ученика. Они су добили 8 соба за смештај. Колико је ученика у свакој соби?
 26. Миша је за 8 дана прочитао 72 страна књиге. Колико је читао дневно?
 27. Бака има 64 године. Он је 8 пута старији од унуке Вање. Колико година има Вања?
 28. Треба сложити 45 књига на 9 полица. Колико ће књига бити на свакој полици?
 29. Мина је 9 балона платила 81 динар. Колико кошта један балон?
 30. Дељеник је број збир бројева 39 и 15, а делилац број 9. Израчунај количник!
 31. Који је број пута мањи од броја 90?
 32. На рекреативну наставу је стигло 27 ученика.Они су добили 9 соба за смештај. Колико је ученика у свакој соби?
 33. Миша је за 9 дана прочитао 72 стране књиге. Колико је читао дневно?
 34. Бака има 54 године. Он је 9 пута старији од унуке Тање. Колико година има Тања?
 35. Израчунај количник бројева 54 и 9.
 36. Дељеник је збир бројева 19 и 27, а делилац 8. Израчунај количник.
 37. У 7 кутија има 28 бојица. Колико је бојица у свакој кутији?
 38. Тата има 32 године, а син је 8 пута млађи од њега. Колико година има син?ОВО СУ ИГРИЦЕ ГДЕ МОЖЕТЕ ВЕЖБАТИ СВЕ РАЧУНСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ ( САБИРАЊЕ,ОДУЗИМАЊЕ,МНОЖЕЊЕ,ДЕЉЕЊЕ)


13052sudoku.jpg 16567mn.jpg 24878br.jpg 32208.jpg
Fractions26.gifFractions6.gifFractions21.gifveseli-razlomci---plavi-142111_1.jpg

ВЕЖБАМО ПОЛОВИНЕ И ЧЕТВРТИНЕ

 1. Нацртај скуп са 8 цветића и половину обој црвеном бојом.
 2. Нацртај скуп са 8 цветића и четвртину обој црвеном бојом.
 3. Одреди половину бројева: 4, 12, 6 и 14.
 4. Одреди четвртину бројева: 4, 12, 16 и 20.
 5. Јана има 20 сличица. Дала је брату половину. Колико је њој остало?
 6. Милан има 20 кликера. Дао је другу четвртину. Колико кликера је дао другу? Колико кликера је њему остало?
 7. На тацни је било 18 колача. Невена је појела половину. Колико колача је остало на столу?
 8. Горан и Зоран треба да поделе 100 динара. Колико ће добити свако од њих?
 9. Колика је половина броја 80?
 10. Израчунај количник бројева 12 и 3.
 11. Подели 15 ружа у 5 ваза. Колико је ружа у свакој вази?
 12. Ања је имала 10 шналица и ставила их у 2 кутије. Колико је шналица у свакој кутији?
 13. Израчунај количник бројева 24 и 8.
 14. Подели 35 ружа у 7 ваза. Колико је ружа у свакој вази?
 15. Ања је имала 20 шналица и ставила их у 5 кутија. Колико је шналица у свакој кутији?
 16. Јован има 12 кликера и дели их са још 3 друга. Колико кликера добија сваки дечак?
 17. Цена једне свеске је 9 динара. Колико свесака се може купити за 63 динара?
 18. Зека у четири скока прескочи 4м. Колико је његов скок?
 19. Мама је направила 10 колача за двоје деце. Колико добија свако дете?
 20. Дељеник је највећи број друге десетице, а делилац 4. Израчунај количник!
 21. У 2 вагона вози се 16 путника. Колико је путника у сваком вагону? Колико би путника било да су 4 вагона?
 22. Од 24 ученика треба формирати 4 групе за игру. Колико ученика ће имати свака група?
 23. У једној кутији је 18 балона. Половина су жуте боје, а остали плаве. Колико је плавих балона?
 24. Број 8 повећај за његову половину! Израчунај.
 25. За 4 сукње потребно је 2 метра материјала. Колико је дециметара потребно за једну сукњу?

ВЕЖБАМО МНОЖЕЊЕ,САБИРАЊЕ,ОДУЗИМАЊЕ:


1. Збир бројева 17 и 19 увећај 2 пута.
2. Производ бројева 9 и 6 умањи за 19.

3. Први сабирак је производ бројева 9 и 4, а други сабирак број 37. Израчунај збир.

4. Јасна је 6 дана читала по 7 страница књиге и шести дан је прочитала преосталих 9 страница. Колико страница има књига?

5. Пекар је испекао 5 тепсија са по 13 переца. Одмах је продао 16 комада. Колико переца је остало?

6. На 6 тезги је било по 12 лубеница. У току дана су продате 34 лубенице. Колико лубеница је остало?

7. На 6 грана чучи по 7 птица. Одлетело је 17 птица. Колико птица је остало на гранама?
8. Каћа има 5 година, а њена сестра Ана је 2 пута старија од ње. Њихов брат је 3 године млађи од Ане. Колико година има брат?

9. Свеска кошта 19 динара, а књига је за 8 динара скупља. Иван је купио свеску и књигу и платио новчаницом од 50 динара. Колико новца му је враћено?

10. Разлику бројева 24 и 13 увећај 8 пута.
11. Који је број 7 пута већи од производа бројева 3 и 4?

12. Први сабирак је број 49, а други сабирак производ бројева 6 и 7. Запиши израз и израчунај збир.

13. Весна је 5 дана читала по 9 страница књиге и шестог дан је прочитала преосталих 13 страница. Колико страница има књига?

14. У кутији су биле 83 креде. Шеснаест учитељица је узело по 3 креде. Колико креда је остало?

15. Милан је купио лопту за 43 динара. Дао је 3 новчанице од по 20 динара. Колико новца му је враћено?
16. Маја има 7 година, а њена сестра Сара је 2 пута старија од ње. Њихов брат је 5 године млађи од Саре. Колико година има брат?

17. Који је број 7 пута већи од броја 14?

18. Одреди број 8 пута већи од збира бројева 9 и 7.

19. Одреди број 6 пута већи од разлике бројева 41 и 28.

20. Миња има 13 година, а деда је 5 пута старији од ње. Колико година има деда?

21. Једна свеска кошта 21 динар. Колико коштају 3 такве свеске?

22. Збир бројева 16 и 15 увећај 3 пута.

23. Лопта кошта 49 динара. Колико коштају 2 такве лопте?

24. Воз има 4 вагона по 19 путника. Колико је путника у возу?

25. Број који је 5 пута већи од 14 умањи за производ бројева 2 и 19.

26. Марко има 13 сличица фудбалера и 4 пута више сличица кошаркаша. Колико укупно има сличица?

ПОШТО СМО НА РАСПУСТУ ЕВО МАЛО ЗАДАТАКА ЗА ВЕЖБАЊЕ ДА БУДЕМО СПРЕМНИ ЗА НАСТАВАК МНОЖЕЊА А УСКОРО И ДЕЉЕЊА

1. Милан има 9 аутића, а Јован 2 пута више. Колико аутића има Јован?

2.У корпи је 6 крушака и 5 пута више јабука. Колико је воћки у корпи?

3.Производ бројева 9 и 6 увећај за 17. Израчунај.

4. Који то број помножен самим собом даје производ 64?

5..Који број даје исти резултат и у збиру и у производу?

6.Број каже: „И када се помножим неким бројем ја увек остајем исти!” Који је то број?

7.Који то број помножен самим собом даје производ 81?

8.Ана има 3 кутије са по 6 бојица и једну кутију са 4 бојице. Колико бојица има Ана?

9.Први сабирак је производ бројева 7 и 6, а други сабирак је број 19. Израчунај збир.

10.На 5 грана је по 9 врабаца. Долетело је још 8 врабаца. Колико је врабаца на дрвету?

11.Израчунај збир броја 8 и производа бројева 8 и 9.

12.Оловка кошта 9 динара, а свеска је 4 пута скупља. Колико коштају оловка и свеска?

13. Први чинилац је разлика бројева 13 и 4, а други је број 8. Израчунај производ.

14. Умањеник је број 67, умањилац производ бројева 2 и 9. Израчунај разлику.

15. Производ бројева 8 и 5 умањи за 38.

16. Марији је тетка купила 6 кутија са по 7 чоколадних бомбона. Марија је у току дана појела 13 бомбона. Колико је чоколадних бомбона остало Марији?

17. Стефан је имао 60 динара. Купио је 5 оловака за по 7 динара. Колико новца му је остало?


31.01.2012. ДАНАС СМО ИМАЛИ МАТЕМАТИЧКИ ДИКТАТ.

ПРВИ ПУТ СУ РАДИЛИ И ОВУ ОЦЕНУ НЕЋУ РАЧУНАТИ У ПРОСЕК.

МОРАЈУ ВЕЖБАТИ, ЈЕР ЋЕ ИМАТИ ЧЕСТО ОВАКАВ ВИД ПРОВЕРЕ.


ВЕЖБАЈ МНОЖЕЊЕ:

 1. Запиши број који је 10 пута већи од највећег броја прве десетице?

 2. Саша има 8 кесица по 5 кликера, а Горан 4 кесице по 10 кликера. Ко има више?

 3. Марина има 9 кесица по 10 балона, а Ивана 9 кесица по 5 балона. Ко има више?

4. Вања има 4 балона, а Сања 9 пута више. Колико балона има Сања?

5. Највећи једноцифрен број увећај 5 пута.

6. Збир бројева 7 и 3 повећај 7 пута.

7. Разлику бројева 13 и 6 увећај 5 пута.

8. Разлику бројева 25 и 18 увећај 3 пута.

9. Мира је за рођендан добила 4 бомбоњере, а у свакој је по 8 чоколадица. На рођендану је било 27 деце. Да ли је свако дете добило чоколадицу?

10.Јасна има 4 године. Њена мама је 8 пута старија од ње, а тата 9 пута. Колико година има мама, а колико тата?

11.У две зграде има по 5 спратова, а на сваком спрату по 4 стана. Колико има станова у те две зграде?

12.Који то број помножен самим собом даје производ 64?

13.Који број даје исти резултат и у збиру и у производу?

14.Број каже: „И када се помножим неким бројем ја увек остајем исти!” Који је то број?

15.Који то број помножен самим собом даје производ 81?

16.Постављен је сто за 6 особа. На столу су тањири, чаше, виљушке, кашике, ножеви, једна чинија, једна ваза и једна кутлача! Колико је предмета на столу?

17.За колико је производ бројева 2 и 3 већи од њиховог збира?

18.Ивана је купила оловку која кошта 8 динара и књигу која је 7 пута скупља. Платила је новчаницом од 100 динара. Да ли је добила кусур?

19.Замислио сам један број. Помножио га са 9, додао замишљени број и добио резултат 90. Који број сам замислио?


18.01.2012.

ПОЧЕЛИ СМО СА ТАБЛИЦОМ МНОЖЕЊА.

СВАКИ УЧЕНИК ЋЕ БИТИ ИСПИТАН ДА ЛИ ЗНА ТАБЛИЦУ.

СВАКИ ДАН ТРЕБА ВЕЖБАТИ И РАДИТИ ЗАДАТКЕ.

Инсталирајте игрицу - Таблица множења


 1. Саша има 28 аутића, а његов брат 9 мање. Колико аутића има брат?
 2. На игралишту има 27 дечака и 3 пута мање девојчица. Колико је девојчица на игралишту?
 3. Деда има 61 годину и 49 година је старији од своје унуке. Колико година има унука?
 1. Делилац је број 7, а дељеник 8 пута већи број. Израчунај количник.

 1. Милан има 12 кликера, Јован за 3 мање, а Иван 2 пута мање од Милана. Колико кликера имају заједно?